آیت الله بهاء الدینی قدس سره: اگر انسان، عذاب خدارا بفهمه، از همه جا بیشتر می ترسید،منتهی رحمت خدای تعالی نگذاشته ما عذابش را بفهمیم والا یک همچین عذابی عذابی نیست که فردا بگن که شما که خدای تعالی هستید چطور اینقدر بندگانتونو کل وکوفت کردید.(خدا می فرمایند)نه نه ما کل وکوفت نمی کنیم عذاب ما اینه که وقتی خیلی طغیان کردی میگیم برو گم شو.واین از همه ی عذابها بدتره.

القـــــــــــــــرآن المجیــــــــــــد

ترتیل استاد منشاوی


جزو:
 اول..............................................................Menshavi01.mp3
 دوم ............................................................Menshavi02.mp3
 سوم...........................................................Menshavi03.mp3چهارم......................................................... Menshavi04.mp3پنجم............................................................Menshavi05.mp3
 شیشم...................................................... Menshavi06.mp3
 هفتم .........................................................Menshavi07.mp3
 هشتم....................................................... Menshavi08.mp3
 نهم........................................................... Menshavi09.mp3
 دهم...........................................................Menshavi10.mp3
 یازدهم........................................................Menshavi11.mp3
 دوازدهم......................................................Menshavi12.mp3 سیزدهم....................................................menshavi13.mp3
 چهاردهم....................................................menshavi14.mp3
 پانزدهم......................................................Menshavi15.mp3
 شانزدهم................................................... Menshavi16.mp3
 هفدهم .....................................................Menshavi17.mp3
 هیجدهم................................................... Menshavi18.mp3
 نوزدهم...................................................... Menshavi19.mp3
 جزء بیستم................................................ Menshavi20.mp3
 جزء بیست ویکم............................................. Menshavi21.mp3
 جزء بیست ودوم............................................. Menshavi22.mp3
 جزء بیست وسوم........................................... Menshavi23.mp3
 جزء بیست وچهارم............................................enshavi24.mp3
جزء بیست وپنجم  ........................................    Menshavi25.mp3
 جزء بیست وشیشم..........................................Menshavi26.mp3
جزء بیست وهفتم ........................................    Menshavi27.mp3
 جزء بیست و هشتم.................................     .  Menshavi28.mp3
 جزء بیست ونهم...............................................Menshavi29.mp3
 جزء سیم...................................................... Menshavi30.mp3


برچسب‌ها: ترتیل
+ نوشته شده در  ساعت 17:34  توسط بهـــــــــــــــــزاد بهـــــــــــزادی  |