آیت الله بهاء الدینی قدس سره: اگر انسان، عذاب خدارا بفهمه، از همه جا بیشتر می ترسید،منتهی رحمت خدای تعالی نگذاشته ما عذابش را بفهمیم والا یک همچین عذابی عذابی نیست که فردا بگن که شما که خدای تعالی هستید چطور اینقدر بندگانتونو کل وکوفت کردید.(خدا می فرمایند)نه نه ما کل وکوفت نمی کنیم عذاب ما اینه که وقتی خیلی طغیان کردی میگیم برو گم شو.واین از همه ی عذابها بدتره.

القـــــــــــــــرآن المجیــــــــــــد

کتابخانه تفسیر مجمع البیان

 

باسلام

درزیر مجموعه تفسیر شریف مجمع البیان به معرض دید میگذارم


کتاب الکترونیکی مجمع البیان به زبان ترجمه شده فارسی(منبع مرکز تعلیمات اسلامی واشنگتن)

مجمع البيان جلد ۱

جمع البيان جلد ۲

مجمع البيان جلد ۳

ممع البيان جلد ۴

مجمع البيان جلد ۵

مجمع البيان جلد ۶

مجمع البيان جلد ۷

مجمع البيان جلد ۸

مجمع البيان جلد ۹

مجمع البيان جلد ۱۰

مجمع البيان جلد ۱۱

مجمع البيان جلد ۱۲

مجمع البيان جلد ۱۳

مجمع البيان جلد ۱۴


کتاب الکترونیکی مجمع البیان به زبان ترجمه شده فارسی(منبع تبیان)

ترجمه تفسير مجمع البيان جلد 15

ترجمه تفسير مجمع البيان جلد 16

ترجمه تفسير مجمع البيان جلد 17

ترجمه تفسير مجمع البيان جلد 18

ترجمه تفسير مجمع البيان جلد 19

ترجمه تفسير مجمع البيان جلد 20

ترجمه تفسير مجمع البيان جلد 21

ترجمه تفسير مجمع البيان جلد 22

ترجمه تفسير مجمع البيان جلد 23

ترجمه تفسير مجمع البيان جلد 24

ترجمه تفسير مجمع البيان جلد 25

ترجمه تفسير مجمع البيان جلد 26

ترجمه تفسير مجمع البيان جلد 27

ترجمه تفسير مجمع البيان جلد 28

ترجمه تفسير مجمع البيان جلد 29

ترجمه تفسير مجمع البيان جلد 30

 


دانلود تفسیر مجمع البیان برای تلفن همراه ازسایتbox


دانلود تفسیر مجمع البیان برای تلفن همراه ازسایت۴share


 

کتاب الکترونیکی از سایت مرحوم آیت الله لنکرانی-به زبان عربی)

تفسير مجمع البيان ج1 http://www.lankarani.ir/far/qur/view.php?ntx=101000

تفسير مجمع البيان ج2 http://www.lankarani.ir/far/qur/view.php?ntx=101100

تفسير مجمع البيان ج3 http://www.lankarani.ir/far/qur/view.php?ntx=101200

تفسير مجمع البيان ج4 http://www.lankarani.ir/far/qur/view.php?ntx=101300

تفسير مجمع البيان ج5 http://www.lankarani.ir/far/qur/view.php?ntx=101400

تفسير مجمع البيان ج6 http://www.lankarani.ir/far/qur/view.php?ntx=101500

تفسير مجمع البيان ج7 http://www.lankarani.ir/far/qur/view.php?ntx=101600

تفسير مجمع البيان ج8 http://www.lankarani.ir/far/qur/view.php?ntx=101700

تفسير مجمع البيان ج9 http://www.lankarani.ir/far/qur/view.php?ntx=101800

تفسير مجمع البيان ج10 http://www.lankarani.ir/far/qur/view.php?ntx=101900

 


مجمع البيان في تفسير القرآن از سایت قرآن مقدس به زبان عربی به صورت کتاب الکترونیکی


 


 
 
+ نوشته شده در  ساعت 18:23  توسط بهـــــــــــــــــزاد بهـــــــــــزادی  |