آیت الله بهاء الدینی قدس سره: اگر انسان، عذاب خدارا بفهمه، از همه جا بیشتر می ترسید،منتهی رحمت خدای تعالی نگذاشته ما عذابش را بفهمیم والا یک همچین عذابی عذابی نیست که فردا بگن که شما که خدای تعالی هستید چطور اینقدر بندگانتونو کل وکوفت کردید.(خدا می فرمایند)نه نه ما کل وکوفت نمی کنیم عذاب ما اینه که وقتی خیلی طغیان کردی میگیم برو گم شو.واین از همه ی عذابها بدتره.

القـــــــــــــــرآن المجیــــــــــــد